Solidne inspekcje wykonane przez zakład Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw

0 View Comment Off

Profesjonalne inspekcje przeprowadzane przez przedsiębiorstwo Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw
Profesjonalne inspekcje przeprowadzane przez przedsiębiorstwo Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw mają miejsce najczęściej natychmiastowo po zamontowaniu określonych urządzeń. Uzyskanie stosownych certyfikatów przez konkretne urządzenia zawsze musi zostać zatwierdzone opinią specjalistów. Dlatego plac zabaw przed przekazaniem do użytku warto poddawać kontroli pomontażowej. Umiejętny rzeczoznawca technicznych urządzeń rozrywkowych mający w tym temacie odpowiednie kwalifikacje na pewno będzie zajmować się wszystkim bardzo dobrze. Po każdej inspekcji zarządca placu zabaw uzyska dokumentację z przeprowadzonych zadań. Można także w zakładzie skorzystać ze świadczeń innego rodzaju do jakich zaliczają się przegląd placu zabaw i sporo pozostałych. Specjaliści opracują również dla klientów regulaminy oraz wymogi bezpieczeństwa, jakie muszą obowiązywać na placach zabaw. Są to ogólne wymagania bezpieczeństwa na placach zabaw jakie wynikają z normy PN – EN 1176. Każda dokumentacja wdrożeniowa będzie przygotowana precyzyjnie. Eksperci udzielą także zarządcom rad co do tego, jaką mają wprowadzić procedurę powypadkową, gdyby na placu zabaw doszło do groźnych incydentów z udziałem dzieci. Pozostałe świadczenia proponowane są dla producentów urządzeń rozrywkowych, parków rozrywki, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców indywidualnych.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa